กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP / ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
ศูนย์เรียนรู้คัดแยกขยะบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
 
จำนวนภาพ : 2  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 214  ท่าน
 
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
 
จำนวนภาพ : 5  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 404  ท่าน
 
 
วัดกลางหมื่นแผ้ว
 
จำนวนภาพ : 9  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 481  ท่าน
 
  (1)     2