หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
 
 
 

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
 

พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พัฒนาด้านการศึกษา

พัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

พัฒนาด้านสาธารณสุข
 
 

พัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 
 

พัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
 
 

พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาด้านขยะภายในชุมชนให้มีการคัดแยกขยะ และการกาจัดสิ่งปฏิกูล

พัฒนาธนาคารขยะ และการนาขยะมารีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่

พัฒนาชุมชนน่าอยู่ ปลอดขยะ
 
 

พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 

พัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม 7,747,974 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10