หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
การคมนาคม ระยะทางระหว่างเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้วกับจังหวัดชัยภูมิ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ระยะทาง 14 กิโลเมตร ถนนชัยภูมิ - สีคิ้ว
  ตารางแสดงจำนวนถนน สะพาน สะพานลอยคนข้ามของเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว  
ประเภท ลักษณะ จำนวน ขนาดความยาว หมายเหตุ
  ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 121 21,144 เมตร    
    ลูกรัง 6 1,870 เมตร    
    ลาดยาง 5 3,908 เมตร    
  สะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก 10 392.8 เมตร    
  สะพานลอย  คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 35 เมตร ของแขวงการทาง  
 
 
 

คลอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
คลองจอก      
 
คลองขุด      

แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
แม่น้ำชี      
 
 

สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง

สนามฟุตบอล จำนวน 2 แห่ง

สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 แห่ง

สนามตระกร้อ จำนวน 2 แห่ง

สวนสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง

สนามเด็กเล่น จำนวน 2 แห่ง
 
 
   
รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 3 คัน แยกเป็น

รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 12 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2541

รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 12 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2541

รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ 4.3 ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2551
กำจัดขยะโดยวิธี ฝังกลบอย่างถูกลักษณะ หมักทำปุ๋ยเผาในเตาขยะ อื่นๆ