กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
พรมเช็ดเท้าบาง  (จังหวัด ชัยภูมิ)
 
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : พรมเช็ดเท้าบาง
 
คำโฆษณา :
 
ประเภท OTOP : -
 
รายละเอียด :
 
ราคา : 30 บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้าน
 
ติดต่อ : โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
 
ผู้เข้าชม 100 ท่าน