หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง ทต.บ้านเป้า   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง   17 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   การยืนยันยอดเงินฝากธนาคารและอื่นๆ   17 ก.ย. 2562 64
ข่าวกิจกรรม ทต.ภูเขียว   โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเทศบาลตำบลภูเขียว   17 ก.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาฝาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเสียง และกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ก.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาฝาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวัยรุ่ยใจใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   17 ก.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านหนองเม็กน้อยถึงบ้านเหล่าน้อย ม.๑๒-ม.๘    16 ก.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเต่า หมู่ที่ ๑ สายลำห้วยยางถึงถนนวังหินดอนดู่ ช่วงนานายประยูร พงษ์สระพัง   16 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านยาง   โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562   16 ก.ย. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านยาง   โครงการฝึกอบรมให้ความรูู้เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพ (ศบก.ต.บ้านยาง) ปีงบประมาณ 2562   13 ก.ย. 2562 9
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษ์ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน   13 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผุ้ชนะ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สายทาง (หมู่ที่ 5,12)   13 ก.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย (หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 11)   13 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13   13 ก.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านยาง   คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง LPA ประจำปี 2562   13 ก.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม ทต.คอนสาร   โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน   12 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 11 รายการ)   12 ก.ย. 2562 12
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจำปี 2562 ระดับภาค รางวัลระดับดีมาก”    12 ก.ย. 2562 10
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 438