หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   รายงานการประชุม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ เมื่อ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒   27 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   เทศบาลตำบลบ้านเป้า ร่วมนำเสนอผลงาน ชุมชนปลอดขยะ ที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11   27 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   เปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลบ้านบัว   27 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพร้อมกับพ่นหมอกควันและหยอดทรายปล่อยปลากำจัดลูกน้ำ    27 พ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะตามวงรอบการใช้งานรถยนต์ราชการ (ทะเบียน กข- ๘๔๓๒ ชัยภูมิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเป้า   กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามบริบทชุมชนท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป้า   27 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงเครื่องสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำดิบโรงกรอง น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   VTR นำเสนอข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านเต่า   27 พ.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องางการเข้าระบบ ITA แก่บุคคลในหน่วยงาน สำหรับแบบวัดความรู้ผู็มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขององค์กรและบุคคลภายนอก ภายในวันที่ 31 พ.ค.62   27 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คอนสาร   โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับป่าไม้ฯ   27 พ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤษภาคม.2562   27 พ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท.จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   27 พ.ค. 2562 14
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   “ Big Cleaning Day ”   27 พ.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   รำถวายเจ้าพ่อพญาแล “บุญเดือนหก” ประจำปี ๒๕๖๒   27 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (สปสช.)   27 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   โครงการอบรมพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   27 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองสังข์   การประชุมประชาคมตำบลหนองสังข์ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๒   27 พ.ค. 2562 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 387