หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/rhxqff
 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

  เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่เข้ารับบริการในด้านต่างๆ ของเทศบาล ได้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 09.42 น. โดย คุณ วรพล พงษ์วิเศษ

ผู้เข้าชม 98 ท่าน