หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 


นายสมชาย สิงหกลางพล
ประธานสภาเทศบาล
 


นายสนั่น ชัยสอน
รองประธานสภาเทศบาล


นางสาวหนูเล็ก แซ่ลิ้ม
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายถาวร ม่วงชำนาญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสมบูรณ์ กุตมนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสมศักดิ์ เติมพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสะอื้น ปาทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายรัฐพงศ์ ไตรยศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสนิท นพวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2