หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 


นายสมชาย สิงหกลางพล
ประธานสภาเทศบาล
 


นายสนั่น ชัยสอน
รองประธานสภาเทศบาล


นายถาวร ม่วงชำนาญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 


นายสมบูรณ์ กุตมนต์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสมศักดิ์ เติมพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นางสะอื้น ปาทา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสนิท นพวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายวิหาร ไตรทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสมาน การนอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2