กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP / ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง (จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง และเครื่องปั่นไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2561 ]จ้างค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง (ค่าจ้างเตรียมทางขึ้น - ลง แพสำหรับลอยกระทง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]จ้างค่าจ้างเหมาโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง (ค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]จ้างค่าจ้างเหมาโครงการศูนย์เรียนรู้ปุ๋ย ขยายพันธุ์พืชสดและสานเกษตรผสมผสานฯ (จ้างเหมาปรับแต่งพรวนดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]

  (1)