หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

About Us
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
   
 
   

 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เป็นหนึ่งในจำนวน 4 เทศบาลตำบลในเขตพื้นที่ของ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านค่าย มีพื้นที่ประมาณ 5.344 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เดิมได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2505 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 79 ตอนที่ 14 หน้า 26 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2505 มีจำนวนพื้นที่ 1.459 ตารางกิโลเมตร และได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ในประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 89 ตอนที่ 38 หน้าที่ 617 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2515 มีจำนวนพื้นที่เต็ม 5.344 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก สุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา
 
 
 
 
  ทิศเหนือ จด คลองจอก ติดต่อกับ อบต.หนองนาแซง เขต ต.หนองนาแซง
  ทิศใต้ จด ลำน้ำชี ติดต่อกับ อบต.กะฮาด อ.เนินสง่า
  ทิศเหนือ จด คลองจอก ติดต่อกับ อบต.บ้านค่าย
  ทิศตะวันตก จด บ้านไร่ลำน้ำชี ติดต่อกับ อบต.กะฮาด และ อบต.บ้านค่าย (บางส่วน)
 
 
 
 
   
อุณหภูมิ สูงสุด 40 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค. - มิ.ย. 30 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค. - ต.ค. 28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย. - ก.พ. 16 องศาเซลเซียส
 
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย สูงสุด ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ต่ำสุด

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน มี.ค. - มิ.ย. 240 ม.ม.

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน ก.ค. - ต.ค. 258.6 ม.ม.

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน พ.ย. - ก.พ. 0.8 ม.ม.
ทิศทางลมในแต่ละฤดู

ฤดูหนาว พัดจากทิศตะวันออกเฉลียงเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉลียงใต้

ฤดูร้อน พัดจากทิศตะวันตกเฉลียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉลียงเหนือ

ฤดูฝน พัดจากทิศตะวันตกเฉลียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉลียงเหนือ
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ทำนาข้าวจ้าว 80% ข้าวเหนียว 5% ปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ละมุด มะม่วง 10% พืชผักสวนครัว ได้แก่ แตงกาว พริก 5% เลี้ยงสัตว์เพื่อใช้งาน เช่น วัว ควาย นอกจากนั้นยังเลี้ยงสัตว์ เป็นอาหาร ได้แก่ ไก่พันธ์พื้นบ้าน เป็ด สุกร ที่สำคัญมีการเลี้ยงช้าง ประมาณ 46 เชือก
 
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,244 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,580 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20

หญิง จำนวน 2,664 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,705 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 981.28 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน ครัวเรือน
  1   บ้านค่ายหมื่นแผ้ว 1,540 1,548 3,088 1,077  
2   บ้านวังก้านเหลือง(บางส่วน) 98 99 197 56
  9   บ้านโค้งยาง(บางส่วน) 250 260 510 148  
10   บ้านค่ายเจริญ 692 757 1,449 424
      รวม 2,580 2,664 5,244 1,705  
 
   
 
 
 
   
 
จำนวนผู้เข้าชม 11,319,568 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2559 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10