กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP / ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 
 
หมวกผักตบชวา  (จังหวัด ชัยภูมิ)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : หมวกผักตบชวา
 
คำโฆษณา :
 
ประเภท OTOP :
 
รายละเอียด :
 
ราคา : บาท
 
ผลิตโดย : กลุ่ม รร.ผู้สูงอายุ
 
ติดต่อ : โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
 
ผู้เข้าชม 24 ท่าน