กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP / ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับเทศบาล

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวแดง   กิจกรรมอบรมตามโครงการขับเคลื่อน/บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 ก.พ. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองไผ่   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562   22 ก.พ. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาฝาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.พ. 2562 4
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวแดง   กิจกรรม Big Cleanning Day หนองบัวแดงเมืองสะอาด ถนนสวยประจำอำเภอ   22 ก.พ. 2562 6
ประกาศสอบราคา ทต.หนองบัวแดง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนศิริราช บ้านตลาดหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2562   22 ก.พ. 2562 1
ราคากลาง ทต.หนองบัวแดง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนศิริราช บ้านตลาดหนองบัวแดง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2562   22 ก.พ. 2562 1
ประกาศสอบราคา ทต.หนองบัวแดง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนรอบบ้าน2 ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยยางโดน บ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2562    22 ก.พ. 2562 0
ราคากลาง ทต.หนองบัวแดง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรถนนรอบบ้าน2 ถนนเข้าพื้นที่การเกษตรห้วยยางโดน บ้านราษฎร์ดำเนิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวแดง ประจำปีงบประมาณ 2562   22 ก.พ. 2562 0
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวแดง   กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำเพื่อต่อยอดโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข   22 ก.พ. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวแดง   กิจกรรม มหัศจรรย์1,000วันแรกแห่งชีวิต ภายใต้โครงการอนามัยสตรีวัยเจริญพันธุ์หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด ปี2562   22 ก.พ. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.คอนสาร   โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อต่อยอด   21 ก.พ. 2562 17
ข่าวกิจกรรม ทต.คอนสาร   ประเพณีบุญเดือนสาม 2562   21 ก.พ. 2562 17
ข่าวกิจกรรม ทต.คอนสาร   โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข   21 ก.พ. 2562 14
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองไผ่   โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2562   21 ก.พ. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งลุยลาย   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้าโก้ง ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ   21 ก.พ. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านหัน   โครงการการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านหัน \"ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาพร้อมปลูกจิตสำนึกในการพัฒนาทรัพยากรน้ำให้กับกลุ่มสตรีและประชาชนในตำบลบ้านหัน\"ประจำปี 2562   21 ก.พ. 2562 11
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.นาฝาย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   21 ก.พ. 2562 12
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเพชรภูเขียว   โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข จังหวัดชัยภูมิ   21 ก.พ. 2562 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 370