ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บ้านค่ายหมื่นแผ้ว
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 24 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562164,79887,981----------252,779
256141,03136,04760,92845,80252,52562,13053,23552,89834,71747,75149,820117,511654,395
256015,97419,58239,57220,1761,4145,32213,1793,8101,3532,7482,2952,081127,506
ยอดยกมาตั้งแต่ 23 ก.พ. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,034,680
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี